Image

”كار من این است كه آن بخش از زندگی شما را كه به مالیات و حسابداری بر میگردد ساده‌تر كنم تا شما بتوانیدبر روی کار، تجارت و خانواده خود متمركز شوید.“

-رامی شکری


حسابداری و دفترداری

حسابداری این اجازه را به شما میدهد كه تجارت خود را مدیریت كرده و ارتقاء دهید. حسابداری به شما كمك میكند كه جریان نقد را مدنظر داشته و اهدافی را برای تجارت خود مشخص كنید. با حسابداری صحیح، شما میتوانید برای رشد و یا محدود سازی آماده شوید و همزمان شما را برای ثبت دقیق اظهارنامه های مالی آماده می سازد.

اظهار نامه های مالیاتی شخصی و شركتی

تهیه به موقع پرونده برای مالیاتهایتان برای اینكه از بهره و جریمه دادن پرهیز كنید بهترین كاری نیست كه شما میتوانید انجام دهید. در كانادا، موارد زیادی از كاهش و اعتبار مالیاتی برای افراد و مؤسسات تجاری به طور یكسان در دسترس است. اگر پرونده مالیات های شما توسط یك فرد حرفه ای انجام نشود ممكن است حجم زیادی از پولی را كه به سختی بدست آورده اید از دست بدهید.

اظهار نامه های مالیاتی برای شراكتها

بسیاری از افراد و شركتها به صورت شراكتی سرمایه گذاری میكنند. اما وقتی كار به مالیات بندی درآمد شراكتی میرسید وضعیت ممكن است كمی پیچیده شود. كار من این است بخش مالیاتی شراكت شما را آسانتر کنم تا شما بتوانید كه بر روی کار و تجارت خود تمركز كنید.

اظهار نامه های مالیاتی سازمان خیریه

من با بسیاری از سازمانهای غیر انتفاعی و خیریه كار كرده ام و فهم عمیقی از مالیات برای سازمان های غیر انتفاعی دارم. من بسیار خوشحال خواهم شد كه راجع به نیازهای سازمان شما و اینكه چگونه میتوانم كمك كنم، با شما گفتگو كنم.

اظهار نامه های مالیاتی برای ارث و تراست

تهیه پرونده برای درآمد نهایی یك نفر سخت تر از آن است كه به نظر میرسد. حسابداران و شركت های مالیاتی زیادی در فردریکتون هستند كه به شما در رابطه با درآمد یك فرد فوت شده كمك میكنند. اما بهترین انتخاب همیشه گران ترین آن نیست. من دانش و تجربه ای دارم كه میتواند موثرترین راه حل كه با وضعیت شما همخوان است را فراهم كند.

برنامه ریزی مالیاتی

برنامه ریزی مالیاتی فقط به این معنا نیست كه مالیات كمتری بپردازیم. در اكثر موارد برنامه ریزی مالیاتی به این معنا است كه شما آینده خود را طراحی كرده و توان تصمیم گیریهای مالی درستی داشته باشید. مالیات میتواند بیشترین هزینه در طول زندگی ما باشد، اما نداشتن یك طرح مالیاتی مناسب میتواند بسیار گران تمام شود.

آماده سازی صورت وضعیت های مالی

بعضی ها فكر میكنند چون میدانند كه تجارت آنها سود آور است به صورت وضعیت های مالی نیاز ندارند. صورت وضعیت های مالی به شما كمك میكند كه بهتر تصمیم گیری كنید، سود خود را به حد اكثر برسانید و اشتباهات پرهزینه را متوقف كنید. همچنین این صورت وضعیت ها به شما كمك میكند كه موفقیت خود را به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، سهامداران و آژانسهای دولتی اثبات كنید.

مجوزات، كاربردها و ثبت نام های تجاری

  • گزارش جستجوی اسم (NUANS)
  • ثبت یك شركت استانی و یا فدرالی جدید
  • ثبت اسم تجاری
  • طرح تجارت
  • كمك در مورد كاربردهای مالی
  • كمك در مورد كاربرد برای مجوزات و پروانه های تجاری
  • ثبت نامهای مربوط با CRA
  • ثبت فدرالی علامت تجاری