Image

دفتر حسابداری رامی شکری، فردریکتون، نیوبرانزویک

حسابدار تجاری، مشاور تجاری، كميسيونر سوگند


من یك حسابدار با تجربه و كاملا تضمین شده هستم كه در فردریکتون بزرگ، اوروموكتو و حومه آن خدمت میكنم. من یك عضو انجمن حسابداران تجاری حرفه ای كانادا و كارشناس ثبت شده در آژانس درآمد كانادا (CRA) هستم. من برای افراد و موسسات تجاری در صنایع مختلف خدمات كامل و پشتیبانی ارائه میكنم. من متعهد هستم كه از طریق ارائه خدمات حسابداری استثنایی فراتر از اظهار نامه های مالیاتی و صورت حسابهای مالی كار كنم.

خدمات اصلی كه من ارائه میدهم شامل موارد زیر هستند: خدمات حسابداری و دفترداری، اظهارنامه های مالیاتی شخصی و شركتی، اظهار نامه های مالیاتی مشاركتی، اظهارنامه های مالیاتی سازمان خیریه، آماده سازی اظهارنامه های مالیاتی تراست (شركتهای چند جانبه)، برنامه ریزی مالیاتی، آماده سازی صورت حسابات مالی، و ارائه مساعدت در کسب مجوزات، پروانه ها و ثبت نام های تجاری.300-0065(506)

 


حسابداری و دفترداری

حسابداری این اجازه را به شما میدهد كه تجارت خود را مدیریت كرده و ارتقاء دهید. حسابداری به شما كمك میكند كه جریان نقد را مدنظر داشته و اهدافی را برای تجارت خود مشخص كنید. با حسابداری صحیح، شما میتوانید برای رشد و یا محدود سازی آماده شوید و همزمان شما را برای ثبت دقیق اظهارنامه های مالی آماده می سازد.

اظهار نامه های مالی

تهیه به موقع پرونده برای مالیاتهایتان برای اینكه از بهره و جریمه دادن پرهیز كنید بهترین كاری نیست كه شما میتوانید انجام دهید. در كانادا، موارد زیادی از كاهش و اعتبار مالیاتی برای افراد و مؤسسات تجاری به طور یكسان در دسترس است. اگر پرونده مالیات های شما توسط یك فرد حرفه ای انجام نشود ممكن است حجم زیادی از پولی را كه به سختی بدست آورده اید از دست بدهید.

برنامه ریزی مالیاتی

برنامه ریزی مالیاتی فقط به این معنا نیست كه مالیات كمتری بپردازیم. در اكثر موارد برنامه ریزی مالیاتی به این معنا است كه شما آینده خود را طراحی كرده و توان تصمیم گیریهای مالی درستی داشته باشید. مالیات میتواند بیشترین هزینه در طول زندگی ما باشد، اما نداشتن یك طرح مالیاتی مناسب میتواند بسیار گران تمام شود.